vystoupení pro vaše akce

akrobacie na zemi i ve vzduchu

šály

upevnění na 1 závěsný bod s nosností 500 kg, výška min. 6 m, ideláně 8 m

visutá hrazda

upevnění na 2 závěsné body s nosností 500 kg na jeden bod, výška min.4,5 m

vertikální lano

upevnění na 1 závěsný bod s nosností 500 kg, výška min. 6 m, ideláně 8 m

visutý kruh

upevnění na 1 závěsný bod s nosností 500 kg, výška min. 5 m, ideláně 8 m

vystoupení ve veřejném prostoru

animace prostoru a objektů

umění v prostoru, Praha 

sochařský ateliér Bubec, Praha

park na Letné, Praha